سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید شما خالی است.

پارک آبی پاسارگاد، کودکان

230,000 تومان 280,000 تومان

ویژه کودکان

ویژه کودکان

ویژه کودکان 

ای بلیط ویژه کودکان زیرهشت سال می باشد.

این بلیط ویژه کودکان زیر هشت سال می باشد.

 

از پذیرش کودکان زیر سه سال خوداری می شود.